ความสูญเสียจากงานจดบันทึก
และรายงานในหน้างานผลิต

 • ความสูญเสียจากการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

  ความสูญเสียจากการ
  จัดทำรายงาน

  ใช้เวลามากในการทำรายงาน เพราะว่าต้องนำข้อมูลจากหลาย ระบบมารวมเข้าไว้ด้วยกัน

 • ความสูญเสียจากการจัดทำรายงาน

  ความสูญเสียจากการ
  กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

  เกิดการคัดลอกผิดพลาดเมื่อต้องกรอกข้อมูลจากที่จดบันทึกบนกระดาษลงใน Excel

 • ความสูญเสียจากการตรวจสอบความคืบหน้า

  ความสูญเสียจากการ
  ตรวจสอบความคืบหน้า

  ระบบ Andon ไม่แจ้งเตือนให้ทราบแม้จะเกิดความผิดปกติขึ้นก็ตาม ดังนั้นสุดท้ายแล้วก็ยังคงต้องคอยดูหน้างานจริงอยู่เสมอ งานจึงไม่คืบหน้า

 • ความสูญเสียจากงานควบคุมจัดการ

  ความสูญเสียจากงาน
  ควบคุมจัดการ

  ไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการจากการรายงานจึงต้องสอบถามผู้รับผิดชอบแต่ละคนโดยตรง

MotionBoard ช่วยกำจัดความสูญเสียจากงาน
จดบันทึกและรายงานในหน้างานผลิต!

เหตุผลที่ MotionBoard
ได้รับเลือกในหน้างานผลิต

 • วิธีการกรอกข้อมูลที่หลากหลาย

  วิธีการกรอกข้อมูลที่หลากหลาย

  ไม่ได้เพียงแค่สามารถกรอกข้อมูลจากหน้าจอ MotionBoard ได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ Excel เป็น Format ในการกรอกข้อมูลได้อีกด้วย

 • รองรับแหล่งข้อมูล (Data Source) ที่หลากหลาย

  รองรับแหล่งข้อมูล (Data Source)
  ที่หลากหลาย

  MotionBoard สามารถเชื่อมต่อกับหลายแหล่งข้อมูล ตั้งแต่ Excel จนถึง Big Data เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดทำรายงาน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการออกรายงานที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

 • แจ้งสถานการณ์ให้ทราบแบบเรียลไทม์

  แจ้งสถานการณ์ให้ทราบแบบเรียลไทม์

  แจ้งเตือนทางอีเมลและแชท เมื่อเกินค่า Threshold ที่ตั้งค่าไว้

 • ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างอิสระ

  ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างอิสระ

  MotionBoard ครอบคลุมถึงฟังก์ชั่นวิเคราะห์ OLAP อาทิ Drill Down (ค้นหาข้อมูลเชิงลึก) หรือ Drill Through (แสดงข้อมูลในระดับรายละเอียด) เป็นต้น จึงสามารถดูข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการ
นำ MotionBoard มาใช้งาน

กรณีศึกษาเพื่อการเผยแพร่ของ WingArc1st

Suginami Denki Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ MotionBoard

ประเภทธุรกิจ การผลิต

ปัญหา

 • มองไม่เห็นสถานการณ์ปัจจุบัน/ความคืบหน้า ของแผนงานผลิตในแต่ละวัน
 • ไม่ทราบสถานการณ์หน้างานผลิตจริง จนกว่าผู้รับผิดชอบแต่ละคนจะรายงานผลการปฏิบัติงาน ว่าสามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาหรือไม่

ผลลัพธ์

 • สามารถแสดงสถานการณ์โดยรวมของโรงงานบนโปรเจคเตอร์ในหน้างานผลิต ซึ่งส่งผลกับความเร็วในการกรอกข้อมูลด้วย
 • สามารถพิจารณาความคืบหน้าเทียบต่อแผนงานผลิตในวันนั้น ๆ ด้วยการดู Gantt chart และลดความเสี่ยง เช่น การส่งมอบล่าช้า ได้เป็นอย่างดี
 • ผู้รับผิดชอบหน้างานเริ่มแสดงความคิดว่าต้องการให้แสดงข้อมูลใดบน MotionBoard และพนักงานทุกคนหันมาทุ่มเทดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการผลิตด้วยกัน

Denso

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ MotionBoard

ประเภทธุรกิจ การผลิต

ปัญหา

 • การพัฒนาตัวระบบโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมสั่งการมีขอบเขตที่ขยายใหญ่มากขึ้น ทางบริษัทจึงต้องการเสริมประสิทธิภาพของการจัดการชั่วโมงทำงานที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
 • การใช้งานเครื่องมือเพื่อกรอกชั่วโมงทำงานไม่เป็นที่ยอมรับ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นปริมาณชั่วโมงทำงานที่แท้จริงได้
 • การเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานสำหรับผู้บริหารใช้เวลาถึง 2 เดือน จึงไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที

ผลลัพธ์

 • KPI มีความยืดหยุ่นขึ้น สามารถแก้ไขให้สอดคล้องกับการทำ “ไคเซ็น (การปรับปรุงพัฒนา)” ในหน้างาน
 • สามารถเร่งงานกรอกข้อมูลได้ โดยช่วยให้มองเห็นข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุดได้ทันกับการใช้งาน
 • ตัดสินได้ว่ามาตรการการดำเนินงานปัจจุบันนั้นดีหรือไม่ได้ง่ายขึ้น และสามารถมองจากผลลัพธ์เพื่อให้เห็น “ประสิทธิภาพ” ของมาตรการนั้น ๆ ได้

Shibaura Machine Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ MotionBoard

ประเภทธุรกิจ การผลิต

ปัญหา

 • ข้อมูลการผลิตที่ควบคุมจัดการด้วย Excel นั้นยากต่อการจัดการและการทำรายงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการการตัดสินใจดำเนินการต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ข้อมูลที่จำเป็นนั้นยากต่อการนำไปใช้งานต่อ เพราะข้อมูลกระจัดกระจายภายในบริษัทบริษัท จึงต้องใช้เวลาและความพยายามในการหาค้นหาและรวบรวมข้อมูล
 • เกิดการปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีหลายคนจัดทำรายงานที่มีความคล้ายคลึงกัน

ผลลัพธ์

 • สามารถเข้าใจสถานการณ์การผลิตได้อย่างเรียลไทม์ และจัดการต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 • เกิดจากการปรับปรุงพัฒนาในหน้างาน ทำให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง
 • ลดเวลาเครื่องจักรหยุดทำงานได้มากกว่าครึ่งด้วยการเชื่อมโยงเครื่องจักรเข้ากับรายงาน IoT

Appliances Company, Panasonic Corporation

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ MotionBoard

ประเภทธุรกิจ การผลิต

ปัญหา

 • มีชิ้นส่วนถึงแสนกว่ารายการ จึงยากที่จะคัดกรอกงรายการสินค้าที่ควรเน้นในการควบคุมจัดการคลังสินค้า
 • ความรู้ในการจัดการสินค้า เพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังเป็นความรู้เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น

ผลลัพธ์

 • ลดมูลค่าของสินค้าคงคลังโดยรวมทุกโกดังลงได้ถึง 15% ด้วยการใช้โค้ดสีในการจัดการสินค้า ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์การเคลื่อนไหวของสินค้าย้อนหลังได้อีกด้วย
 • การแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน ทำให้ผู้คนสามารถก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งโรงงาน และสามารถไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในอนาคต และมาตรการเชิงรุก

เว็ปไซต์ตัวอย่าง (Demo Site)

ท่านสามารถเข้าชมตัวอย่างหน้าจอการทำงานของ MotionBoard ได้ทางด้านล่าง
สามารถสร้าง Dashboard ที่ใช้งานได้ง่าย ดูง่าย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ได้อย่างอิสระ

ตัวอย่าง Dashboard สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

อัตราค่าบริการ

Cloud Service 12,000 บาท ต่อเดือน ~

Cloud Service

 • MotionBoard Cloud
  Standard Edition

  นำเสนอฟังก์ชั่นที่ครบครัน
  เพื่อทำให้เห็นภาพ (Visualization)

  MotionBoard Cloud

  12,000บาท/เดือน

  10 Users, สัญญารายปี, ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ไม่รวมภาษี

 • MotionBoard Cloud
  Professional Edition

  นำเสนอฟังก์ชั่นเพื่อใช้ประโยชน์จาก
  BI Dashboard ได้มากยิ่งกว่า

  MotionBoard Cloud

  24,000บาท/เดือน

  10 Users, สัญญารายปี, ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ไม่รวมภาษี

 • MotionBoard Cloud
  IoT Edition

  นำเสนอฟังก์ชั่นการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์
  ที่ทำให้ IoT Data สามารถมองเห็นได้

  MotionBoard Cloud

  36,000บาท/เดือน

  10 Users, สัญญารายปี, ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ไม่รวมภาษี

※รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ขั้นตอนการนำ
MotionBoard มาใช้งาน

 • กรอกแบบฟอร์ม
  ติดต่อสอบถาม

 • ตรวจสอบความต้องการขั้นต่ำ
  และเตรียมพร้อมเหมาะสมกับความ
  ต้องการของผู้ใช้งานเพื่อทดลองใช้

 • ใช้งานแบบทดลอง
  ฟรี 30 วัน

 • พ้นช่วงทดลองสามารถใช้งานต่อ
  ได้เลยในการทำงานจริง

บริษัทตัวแทนจำหน่าย

เรียงตามลำดับตัวอักษร

 • CTC
 • MAT
 • NS Solutions
 • iSiD IT Solution Innovator
 • TOMAS

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการ
นำ MotionBoard มาใช้งาน